Home / Thuis werken / Waarom kiezen voor het Ferratum minikrediet?

Waarom kiezen voor het Ferratum minikrediet?

Op het gebied van het lenen van een minikrediet zijn er meerdere partijen in de markt, die deze mogelijkheid bieden. Een van die partijen is Ferratum, waar op een snelle en simpele wijze kleine bedragen geleend kunnen worden tussen de 100 euro en 1500 euro.

De werkwijze is even helder als eenvoudig en er hoeven dan ook maar een aantal stappen te worden doorlopen om het geld op de rekening gestort te krijgen. Uiteraard moet er wel door de aanvrager aan de voorwaarden zijn voldaan. Die voorwaarden en wijze van aanvraag zullen hier besproken worden.

Voorwaarden van het Ferratum  minikrediet

Bij Ferratum wordt er een onderscheid gemaakt ten aanzien van de hoogte van de minilening en tussen de aanvragers van een eerste lening en tussen de aanvragers van een tweede en een derde lening. Eerste aanvragers kunnen bijvoorbeeld een bedrag van maximaal 200 euro lenen, waarbij de hoogte van de behandelingskosten afhankelijk zijn van de looptijd, die vijftien dagen of dertig dagen kan bedragen. Bij een tweede verzoek om een minilening kan er een bedrag van 300 euro of 400 euro worden geleend en bij de derde aanvraag kan het maximale leenbedrag van Ferratum van 500 euro worden geleend. Voor de bedragen van 400 euro en 500 euro geldt dat er een looptijd is van de minilening van dertig dagen en bij de andere bedragen heeft de klant de keuze tussen vijftien of dertig dagen. Alleen personen die een vaste woonplaats in Nederland hebben en een leeftijd hebben van minimaal 21 jaar en maximaal 70 jaar komen voor een minikrediet in aanmerking. Een belangrijke voorwaarde is dat de aanvrager niet in verzuim mag zijn inzake de aflossing van een geldbedrag aan een derde en dat de aanvrager bovendien niet geregistreerd mag staan bij een kredietregistratiebureau inzake een tekortkoming in de afbetaling van een geldbedrag aan een derde.

Aanvraag Ferratum

Een aanvraag voor een Ferratum minikrediet kan gedaan worden via een sms bericht of door het formulier op de website in te vullen. Gevraagde documenten kunnen via de post, email of fax worden verzonden. Bestaande klanten kunnen binnen tien minuten na het indienen van een verzoek het geld op de rekening krijgen. Voor een eerste aanvraag geldt dat het bedrag van de minilening na één werkdag wordt gestort op de rekening. Eerste aanvragers krijgen een pincode brief thuis gestuurd met daarin een unieke pincode. Deze pincode moet de aanvrager via sms verzenden alvorens het geld gestort kan worden.